Zdroj: AISLP Výběr léku

NATRIXAM 1.5 mg/5 mg por. tbl. ret.
NATRIXAM 1.5 mg/10 mg por. tbl. ret.

Les Laboratoires Servier, Suresnes Cedex, Francie.

Antihypertenzivum, blokátor kalciového kanálu a diuretikum.

Léčba esenciální hypertenze u pacientů, kteří jsou již léčeni indapamidem a amlodipinem podávanými současně v téže dávce.
Výčet balení

0195110POR TBL RET 15Rp.
0195111POR TBL RET 30Rp.
0195112POR TBL RET 60Rp.
0195113POR TBL RET 90Rp.
0195114POR TBL RET 100Rp.
0195115POR TBL RET 500Rp.
0195116POR TBL RET 15Rp.
0195117POR TBL RET 30Rp.
0195118POR TBL RET 60Rp.
0195119POR TBL RET 90Rp.
0195120POR TBL RET 100Rp.
0195121POR TBL RET 500Rp.