Zdroj: AISLP Výběr léku

VOKANAMET 50 mg/850 mg por. tbl. flm.
VOKANAMET 50 mg/1000 mg por. tbl. flm.
VOKANAMET 150 mg/850 mg por. tbl. flm.
VOKANAMET 150 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antidiabetikum, kombinace.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u dospělých ke zlepšení kontroly glykemie, jako doplněk diety a cvičení: u pacientů, u kterých není glykemie adekvátně upravena maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu; v kombinaci s dalšími antidiabetiky včetně inzulinu u pacientů, u kterých není glykemie adekvátně upravena metforminem a těmito přípravky; u pacientů, kteří jsou již léčeni kombinací kanagliflozin a metformin v samostatných tabletách.
Výčet balení

0194988POR TBL FLM 20Rp.
0194989POR TBL FLM 60Rp.
0194990POR TBL FLM 180Rp.
0194991POR TBL FLM 20Rp.
0194992POR TBL FLM 60Rp.
0194993POR TBL FLM 180Rp.
0194994POR TBL FLM 20Rp.
0194995POR TBL FLM 60Rp.
0194996POR TBL FLM 180Rp.
0194997POR TBL FLM 20Rp.
0194998POR TBL FLM 60Rp.
0194999POR TBL FLM 180Rp.