Zdroj: AISLP Výběr léku

PARA-AMINOSALICYLIC ACID LUCANE 4 g por. gra. ent.
enterosolventní granule

Lucane Pharma, Paris, Francie.

Antituberkulotikum.

Součást vhodné kombinované léčby multirezistentní tbc u dospělých a pediatrických pacientů od 28 dnů věku, u kterých není možné sestavit jiný účinný léčebný režim z důvodu rezistence nebo nesnášenlivosti.

0194930POR GRA ENT 30X4GMRp.