Zdroj: AISLP Výběr léku

DELTYBA 50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Otsuka Novel Products GmbH, München, SRN.

Antituberkulotikum.

Delamanid je indikován k léčbě plicní multirezistentní tuberkulózy (MDR-TB) u dospělých pacientů v rámci vhodného kombinovaného léčebného režimu v případech, kdy nelze účinný léčebný režim sestavit jinak vzhledem k rezistenci nebo snášenlivosti.
Výčet balení

0194927POR TBL FLM 40X50MGRp.
0194928POR TBL FLM 50X50MGRp.
0194929POR TBL FLM 300X50MGRp.