Zdroj: AISLP Výběr léku

LATUDA 18.5 mg por. tbl. flm.
LATUDA 37 mg por. tbl. flm.
LATUDA 74 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Takeda Pharma A/S, Taastrup, Dánsko.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie u dospělých pacientů.
Výčet balení

0194906POR TBL FLM 14X1X18.5MGRp.
0194907POR TBL FLM 28X1X18.5MGRp.
0194908POR TBL FLM 30X1X18.5MGRp.
0194909POR TBL FLM 56X1X18.5MGRp.
0194910POR TBL FLM 60X1X18.5MGRp.
0194911POR TBL FLM 90X1X18.5MGRp.
0194912POR TBL FLM 98X1X18.5MGRp.
0194913POR TBL FLM 14X1X37MGRp.
0194914POR TBL FLM 28X1X37MGRp.
0194915POR TBL FLM 30X1X37MGRp.
0194916POR TBL FLM 56X1X37MGRp.
0194917POR TBL FLM 60X1X37MGRp.
0194918POR TBL FLM 90X1X37MGRp.
0194919POR TBL FLM 98X1X37MGRp.
0194920POR TBL FLM 14X1X74MGRp.
0194921POR TBL FLM 28X1X74MGRp.
0194922POR TBL FLM 30X1X74MGRp.
0194923POR TBL FLM 56X1X74MGRp.
0194924POR TBL FLM 60X1X74MGRp.
0194925POR TBL FLM 90X1X74MGRp.
0194926POR TBL FLM 98X1X74MGRp.