Zdroj: AISLP Výběr léku

EPERZAN 30 mg inj. pso. lqf.
EPERZAN 50 mg inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd., Carrigaline, Co. Cork, Irsko.

Antidibetikum, GLP-1 agonista.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u dospělých ke zlepšení kontroly glykemie jako: monoterapie, pokud dieta a cvičení nejsou dostačující a podávání metforminu není vhodné pro kontraindikace či nesnášenlivost; v kombinaci s dalšími antidiabetiky včetně bazálního inzulinu, pokud jejich podávání spolu s dietou a cvičením nedostačuje ke kontrole glykemie.
Výčet balení

0194823SDR INJ PSO LQF 4X0.5ML+4JX30MRp.
0194824SDR INJ PSO LQF 4X0.5ML+4JX50MRp.
0210320SDR INJ PSO LQF 12X0.5ML+12JRp.
0210321SDR INJ PSO LQF 12X0.5ML+12JRp.