Zdroj: AISLP Výběr léku

SIRTURO 100 mg por. tbl. nob.
tablety

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antituberkulotikum.

Bedachilin je indikován jako součást vhodné kombinované léčby plicní multirezistentní tuberkulózy (MDR-TB) u dospělých pacientů, u kterých nelze jinak vytvořit účinný léčebný režim z důvodů rezistence nebo snášenlivosti.

0194812POR TBL NOB 188X100MGRp.