Zdroj: AISLP Výběr léku

NEURACEQ 300 MBq/ml inj. sol.
injekční roztok

Piramal Imaging Ltd., Cambridge, Velká Británie.

Radionuklidové diagnostikum.

K použití při pozitronové emisní tomografii (PET) k zobrazování hustoty beta-amyloidových neuritických plaků v mozku dospělých pacientů s kognitivní poruchou, kteří jsou hodnoceni pro Alzheimerovu chorobu (AD) a jiné příčiny kognitivních poruch. Neuraceq se používá ve spojení s klinickým hodnocením.

0194811INJ SOL 1X(1-10ML)Rp.