Zdroj: AISLP Výběr léku

IZBA 30 mikrogramů/ml oph. gtt. sol.
oční kapky, roztok

Alcon Laboratories (UK) Ltd., Camberley, Surrey, Velká Británie.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s oční hypertenzí nebo glaukomem s otevřeným úhlem.

0194801OPH GTT SOL 1X2.5MLRp.
0194802OPH GTT SOL 3X2.5MLRp.