Zdroj: AISLP Výběr léku

XIGDUO 5 mg/850 mg por. tbl. flm.
XIGDUO 5 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u dospělých, jako doplněk k dietě a režimovým opatřením ke zlepšení kontroly glykemie: u pacientů, u kterých není glykemie adekvátně upravena maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu; v kombinaci s dalšími antidiabetiky, včetně inzulinu, u pacientů, u kterých není glykemie adekvátně upravena metforminem a těmito přípravky; u pacientů, kteří jsou již léčeni kombinací dapagliflozin a metformin v jednotlivých tabletách.
Výčet balení

0194772POR TBL FLM 14Rp.
0194773POR TBL FLM 28Rp.
0194774POR TBL FLM 56Rp.
0194775POR TBL FLM 60Rp.
0194776POR TBL FLM 60X1Rp.
0194777POR TBL FLM 196Rp.
0194778POR TBL FLM 14Rp.
0194779POR TBL FLM 28Rp.
0194780POR TBL FLM 56Rp.
0194781POR TBL FLM 60Rp.
0194782POR TBL FLM 60X1Rp.
0194783POR TBL FLM 196Rp.