Zdroj: AISLP Výběr léku

SOVALDI 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor RNA polymerázy.

Léčba chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých v kombinaci s dalšími přípravky.

0194770POR TBL FLM 28X400MGRp.
0194771POR TBL FLM 3X28X400MGRp.