Zdroj: AISLP Výběr léku

DEFITELIO 80 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Gentium S.p.A., Piazza, Villa Guardia (Como), Itálie.

Antitrombotikum.

Léčba závažného venookluzivního onemocnění jater (VOD), známého také jako syndrom obstrukce sinusoid (SOS), při transplantační terapii hematopoetickými kmenovými buňkami (HSCT) u dospělých, dospívajících, dětí a kojenců starších než 1 měsíc.

0194613IVN INF CNC SOL 10X2.5MLRp.