Zdroj: AISLP Výběr léku

INVOKANA 100 mg por. tbl. flm.
INVOKANA 300 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antidiabetikum, inhibitor SGLT2.

Léčba dospělých od 18 let s diabetes mellitus 2. typu ke zlepšení kontroly glykemie jako: monoterapie, pokud dieta a cvičení neposkytují adekvátní kontrolu glykemie u pacientů, pro které není užívání metforminu vhodné pro nesnášenlivost nebo kontraindikace; přídatná léčba v kombinaci s dalšími antidiabetiky včetně inzulinu, pokud tyto spolu s dietou a cvičením neposkytují adekvátní kontrolu glykemie.
Výčet balení

0194604POR TBL FLM 10X100MGRp.
0194605POR TBL FLM 30X100MGRp.1 261.18
0194606POR TBL FLM 90X100MGRp.
0194607POR TBL FLM 100X100MGRp.4 203.94
0194608POR TBL FLM 10X300MGRp.
0194609POR TBL FLM 30X300MGRp.
0194610POR TBL FLM 90X300MGRp.
0194611POR TBL FLM 100X300MGRp.