Zdroj: AISLP Výběr léku

VITEKTA 85 mg por. tbl. flm.
VITEKTA 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor integrázy.

Elvitegravir, současně podávaný s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem a s dalšími antiretrovirotiky, je indikován k léčbě dospělých infikovaných HIV1 bez známých mutací souvisejících s rezistencí na elvitegravir.

0194575POR TBL FLM 30X85MGRp.
0194576POR TBL FLM 30X150MGRp.