Zdroj: AISLP Výběr léku

RELVAR ELLIPTA 92 mikrogramů/22 mikrogramů inh. plv. dos.
RELVAR ELLIPTA 184 mikrogramů/22 mikrogramů inh. plv. dos.
dávkovaný prášek k inhalaci

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Inhalační kortikosteroid a bronchodilatans (LABA).

Pravidelná léčba astmatu u dospělých a dospívajících od 12 let. Symptomatická léčba dospělých pacientů s CHOPN s FEV1 <70% náležitých normálních hodnot (po podání bronchodilatancia) s anamnézou exacerbací i přes pravidelnou bronchodilatační léčbu (pouze Relvar Ellipta 92/22 mikrogramů).
Výčet balení

0194563INH PLV DOS 1X14 DÁVEKRp.
0194564INH PLV DOS 1X30 DÁVEKRp.1 029.85
0194565INH PLV DOS 3X30 DÁVEKRp.
0194566INH PLV DOS 1X14 DÁVEKRp.
0194567INH PLV DOS 1X30 DÁVEKRp.1 366.33
0194568INH PLV DOS 3X30 DÁVEKRp.