Zdroj: AISLP Výběr léku

GRASTOFIL 30 MU/0.5 ml inj.+inf. sol. isp.
GRASTOFIL 48 MU/0.5 ml inj.+inf. sol. isp.
injekční nebo infuzní roztok v předplněné injekční stříkačce

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

K úpravě neutropenie a snížení rizika výskytu febrilní neutropenie po agresivní chemoterapii nebo po transplantaci kostní dřeně; vrozená, cyklická nebo idiopatická neutropenie dětí a dospělých; k mobilizaci periferních progenitorových buněk před jejich odběrem; k léčbě přetrvávající neutropenie u pacientů s pokročilou formou HIV infekce.
Výčet balení

0194548INJ+INF SOL 1X0.5MLRp.
0194549INJ+INF SOL 5X0.5MLRp.
0194550INJ+INF SOL 1X0.5MLRp.
0194551INJ+INF SOL 5X0.5MLRp.