Zdroj: AISLP Výběr léku

GIOTRIF 20 mg por. tbl. flm.
GIOTRIF 30 mg por. tbl. flm.
GIOTRIF 40 mg por. tbl. flm.
GIOTRIF 50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, SRN.

Cytostatikum, inhibitor proteinkináz.

V monoterapii k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s aktivačními mutacemi receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), kteří dosud nebyli léčeni inhibitory tyrozinkinázy (TKI) EGFR.
Výčet balení

0194518POR TBL FLM 7X1X20MGRp.
0194519POR TBL FLM 14X1X20MGRp.
0194520POR TBL FLM 28X1X20MGRp.24 325.34
0194521POR TBL FLM 7X1X30MGRp.
0194522POR TBL FLM 14X1X30MGRp.
0194523POR TBL FLM 28X1X30MGRp.36 488.01
0194524POR TBL FLM 7X1X40MGRp.
0194525POR TBL FLM 14X1X40MGRp.
0194526POR TBL FLM 28X1X40MGRp.47 800.88
0194527POR TBL FLM 7X1X50MGRp.
0194528POR TBL FLM 14X1X50MGRp.
0194529POR TBL FLM 28X1X50MGRp.