Zdroj: AISLP Výběr léku

EVARREST epl. gku. scc.
tkáňové lepidlo

Omrix Biopharmaceuticals N.V., Diegem, Belgie.

Lokální hemostatikum.

Podpůrná léčba v chirurgii ke zlepšení hemostázy u dospělých pacientů, pokud nepostačují standardní chirurgické techniky.

0194505EPL GKU 1X(10.2CMX10.2CM)Rp.
0210347EPL GKU 1X(5.1CMX10.2CM)Rp.