Zdroj: AISLP Výběr léku

TYBOST 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Přípravek pro kombinovanou antiretrovirovou terapii.

Přípravek je indikován k optimalizaci farmakokinetiky atazanaviru 300 mg jednou denně nebo darunaviru 800 mg jednou denně v rámci kombinované antiretrovirové terapie u dospělých infikovaných HIV1.

0194503POR TBL FLM 30X150MGRp.
0194504POR TBL FLM 90X150MGRp.