Zdroj: AISLP Výběr léku

VIPDOMET 12.5 mg/850 mg por. tbl. flm.
VIPDOMET 12.5 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Takeda Pharma A/S, Taastrup, Dánsko.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u dospělých, u kterých nebylo dosaženo adekvátní úpravy glykemie maximální tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo, kteří již byli léčeni kombinací alogliptinu a metforminu. V trojkombinační léčbě s pioglitazonem u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání maximální tolerované dávky metforminu a pioglitazonu; v kombinaci s inzulinem, pokud samotný metformin a stabilní dávka inzulinu neposkytují odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0194407POR TBL FLM 10Rp.
0194408POR TBL FLM 14Rp.
0194409POR TBL FLM 20Rp.
0194410POR TBL FLM 28Rp.
0194411POR TBL FLM 56Rp.1 008.91
0194412POR TBL FLM 60Rp.
0194413POR TBL FLM 98Rp.
0194414POR TBL FLM 112Rp.
0194415POR TBL FLM 120Rp.
0194416POR TBL FLM 180Rp.
0194417POR TBL FLM 196Rp.
0194418POR TBL FLM 200Rp.
0194419POR TBL FLM 10Rp.
0194420POR TBL FLM 14Rp.
0194421POR TBL FLM 20Rp.
0194422POR TBL FLM 28Rp.
0194423POR TBL FLM 56Rp.1 008.91
0194424POR TBL FLM 60Rp.
0194425POR TBL FLM 98Rp.
0194426POR TBL FLM 112Rp.
0194427POR TBL FLM 120Rp.
0194428POR TBL FLM 180Rp.
0194429POR TBL FLM 196Rp.
0194430POR TBL FLM 200Rp.
0210286POR TBL FLM 196(2X98)Rp.
0210287POR TBL FLM 196(2X98)Rp.