Zdroj: AISLP Výběr léku

PROVENGE inf. dis.
infuzní disperze 50 x 10 na 6 buněk CD54+ na 250 ml

Dendreon UK Ltd., London, Velká Británie.

Imunostimulans.

Léčba asymptomatického nebo minimálně symptomatického kastračně rezistentního metastazujícího karcinomu prostaty (bez viscerálních metastáz) u dospělých mužů, u nichž zatím není klinicky indikována chemoterapie.

0194406INF DIS 1X250MLRp.