Zdroj: AISLP Výběr léku

LEMTRADA 12 mg inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Genzyme Therapeutics Ltd., Oxford, Velká Británie.

Selektivní imunosupresivum.

Léčba dospělých pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS) v aktivním stadiu onemocnění, definovaném klinickými příznaky nebo nálezem daným zobrazovacími metodami.

0194394IVN INF CNC SOL 1X1.2MLRp.