Zdroj: AISLP Výběr léku

SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 mg inj. plq. sus. pro.
SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 mg inj. plq. sus. pro.
SOMATROPIN BIOPARTNERS 7 mg inj. plq. sus. pro.
prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

BioPartners GmbH, Reutlingen, SRN.

Lidský růstový hormon.

Substituční léčba u dospělých s deficitem růstového hormonu (GHD), který se rozvinul v dětství nebo v dospělosti.
Výčet balení

0194366SDR PLQ SUS PRO 4+4X1.5MLRp.
0194367SDR PLQ SUS PRO 4+4X1.5MLRp.
0194368SDR PLQ SUS PRO 4+4X1.5MLRp.

SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 mg inj. plq. sus. pro.
SOMATROPIN BIOPARTNERS 20 mg inj. plq. sus. pro.
prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

BioPartners GmbH, Reutlingen, SRN.

Lidský růstový hormon.

Dlouhodobá léčba poruchy růstu v důsledku nedostatečné sekrece endogenního růstového hormonu u dětí a dospívajících ve věku od 2 do 18 let.
Výčet balení

0194369SDR PLQ SUS PRO 1+1X1.5MLRp.
0194370SDR PLQ SUS PRO 4+4X1.5MLRp.
0194371SDR PLQ SUS PRO 1+1X1.5MLRp.
0194372SDR PLQ SUS PRO 4+4X1.5MLRp.