Zdroj: AISLP Výběr léku

CHOLIB 145 mg/20 mg por. tbl. flm.
CHOLIB 145 mg/40 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Abbott Healthcare Products Ltd., Maidenhead, Velká Británie.

Hypolipidemikum.

Léčba dospělých pacientů se smíšenou dyslipidemií a vysokým kardiovaskulárním rizikem, ke snížení hladiny triglyceridů a zvýšení HDL-cholesterolu v případech, kdy hladina LDL-cholesterolu je již adekvátně kontrolována monoterapií simvastatinem.
Výčet balení

0194351POR TBL FLM 10Rp.
0194352POR TBL FLM 30Rp.201.30
0194353POR TBL FLM 10Rp.
0194354POR TBL FLM 30Rp.263.75
0194896POR TBL FLM 90Rp.
0194897POR TBL FLM 90Rp.