Zdroj: AISLP Výběr léku

STIVARGA 40 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Cytostatikum, inhibitor proteinkináz.

Metastazující kolorektální karcinom. Neresekovatelné nebo metastazující gastrointestinální stromální nádory (GIST).

0194333POR TBL FLM 28X40MGRp.
0194334POR TBL FLM 84(3X28)X40MGRp.