Zdroj: AISLP Výběr léku

LONQUEX 6 mg inj. sol.
injekční roztok

UAB "Sicor Biotech", Vilnius, Litva.

Cytokin, hemopoetický růstový faktor.

Zkrácení doby trvání neutropenie a snížení výskytu febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukemie a myelodysplastických syndromů).

0194294INJ SOL 1X0.6MLRp.23 641.75
0194295INJ SOL 1X0.6MLRp.23 641.75