Zdroj: AISLP Výběr léku

IMNOVID 1 mg por. cps. dur.
IMNOVID 2 mg por. cps. dur.
IMNOVID 3 mg por. cps. dur.
IMNOVID 4 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Celgene Europe Ltd., Uxbridge, Velká Británie.

Imunomodulační léčivo.

V kombinaci s dexamethasonem k léčbě dospělých pacientů s relabovaným a refrakterním mnohočetným myelomem, kteří absolvovali alespoň dvě předchozí léčebná schémata, zahrnující jak lenalidomid, tak i bortezomib, a při poslední terapii vykazovali progresi onemocnění.
Výčet balení

0194290POR CPS DUR 21X1MGRp.
0194291POR CPS DUR 21X2MGRp.
0194292POR CPS DUR 21X3MGRp.
0194293POR CPS DUR 21X4MGRp.