Zdroj: AISLP Výběr léku

IMATINIB ACCORD 100 mg por. tbl. flm.
IMATINIB ACCORD 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0194260POR TBL FLM 20X100MGRp.
0194261POR TBL FLM 60X100MGRp.
0194262POR TBL FLM 120X100MGRp.
0194263POR TBL FLM 180X100MGRp.
0194264POR TBL FLM 20X100MGRp.
0194265POR TBL FLM 60X100MGRp.
0194266POR TBL FLM 120X100MGRp.
0194267POR TBL FLM 180X100MGRp.
0194268POR TBL FLM 10X400MGRp.
0194269POR TBL FLM 30X400MGRp.
0194270POR TBL FLM 90X400MGRp.
0194271POR TBL FLM 10X400MGRp.
0194272POR TBL FLM 30X400MGRp.
0194273POR TBL FLM 90X400MGRp.

IMATINIB ACTAVIS 50 mg por. cps. dur.
IMATINIB ACTAVIS 100 mg por. cps. dur.
IMATINIB ACTAVIS 400 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0194165POR CPS DUR 30X50MGRp.
0194166POR CPS DUR 90X50MGRp.
0194167POR CPS DUR 24X100MGRp.
0194168POR CPS DUR 48X100MGRp.
0194169POR CPS DUR 96X100MGRp.
0194170POR CPS DUR 120X100MGRp.
0194171POR CPS DUR 180X100MGRp.
0194289POR CPS DUR 60X100MGRp.
0210150POR CPS DUR 10X400MGRp.
0210151POR CPS DUR 30X400MGRp.
0210152POR CPS DUR 60X400MGRp.
0210153POR CPS DUR 90X400MGRp.

IMATINIB ACTAVIS 100 mg por. tbl. flm.
IMATINIB ACTAVIS 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0194172POR TBL FLM 10X100MGRp.
0194173POR TBL FLM 20X100MGRp.
0194174POR TBL FLM 30X100MGRp.
0194175POR TBL FLM 60X100MGRp.
0194176POR TBL FLM 90X100MGRp.
0194177POR TBL FLM 120X100MGRp.
0194178POR TBL FLM 180X100MGRp.
0194179POR TBL FLM 10X400MGRp.
0194180POR TBL FLM 30X400MGRp.
0194181POR TBL FLM 60X400MGRp.
0194182POR TBL FLM 90X400MGRp.

IMATINIB AMOMED 100 mg por. tbl. flm.
IMATINIB AMOMED 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Amomed Pharma GmbH, Wien, Rakousko.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba pediatrických pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukemií (CML), u kterých není transplantace kostní dřeně považována za léčbu první volby. Léčba pediatrických pacientů s Ph+ CML s chronickou fází onemocnění, u kterých selhala léčba interferonem-alfa, nebo kteří jsou v akcelerované fázi onemocnění. Léčba dospělých a pediatrických pacientů s Ph+ CML v blastické krizi.
Výčet balení

0197585POR TBL FLM 30X100MGRp.
0197586POR TBL FLM 60X100MGRp.
0197587POR TBL FLM 90X100MGRp.
0197588POR TBL FLM 120X100MGRp.
0197589POR TBL FLM 180X100MGRp.
0197590POR TBL FLM 30X400MGRp.
0197591POR TBL FLM 60X400MGRp.
0197592POR TBL FLM 90X400MGRp.
0197593POR TBL FLM 120X400MGRp.
0197594POR TBL FLM 180X400MGRp.

IMATINIB APOTEX 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).

0190544POR TBL FLM 30X400MGRp.

IMATINIB GLENMARK 100 mg por. tbl. flm.
IMATINIB GLENMARK 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba pediatrických pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukemií (CML), u kterých není transplantace kostní dřeně považována za léčbu první volby. Léčba pediatrických pacientů s Ph+ CML s chronickou fází onemocnění, u kterých selhala léčba interferonem-alfa, nebo kteří jsou v akcelerované fázi onemocnění. Léčba dospělých a pediatrických pacientů s Ph+ CML v blastické krizi.
Výčet balení

0188129POR TBL FLM 20X100MGRp.
0188132POR TBL FLM 30X100MGRp.
0188133POR TBL FLM 50X100MGRp.
0188136POR TBL FLM 60X100MGRp.
0188137POR TBL FLM 90X100MGRp.
0188140POR TBL FLM 100X100MGRp.
0188141POR TBL FLM 120X100MGRp.
0188144POR TBL FLM 180X100MGRp.
0188145POR TBL FLM 10X400MGRp.
0188148POR TBL FLM 30X400MGRp.
0188149POR TBL FLM 60X400MGRp.
0188152POR TBL FLM 90X400MGRp.

IMATINIB KRKA 100 mg por. tbl. flm.
IMATINIB KRKA 400 mg por. tbl. flm.

Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0204806POR TBL FLM 10X400MGRp.
0204807POR TBL FLM 30X400MGRp.
0204808POR TBL FLM 60X400MGRp.
0204809POR TBL FLM 90X400MGRp.
0204810POR TBL FLM 20X100MGRp.
0204811POR TBL FLM 30X100MGRp.
0204812POR TBL FLM 60X100MGRp.
0204813POR TBL FLM 90X100MGRp.
0204814POR TBL FLM 120X100MGRp.
0204815POR TBL FLM 180X100MGRp.

IMATINIB MEDAC 100 mg por. cps. dur.
IMATINIB MEDAC 400 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Wedel, SRN.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).

0194512POR CPS DUR 60X100MGRp.
0194513POR CPS DUR 30X400MGRp.

IMATINIB MYLAN 100 mg por. tbl. flm.
IMATINIB MYLAN 400 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní a/nebo metastatické maligní stromálními nádory zažívacího traktu (GIST) s pozitivním Kit (CD 117). Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0196556POR TBL FLM 10X100MGRp.
0196557POR TBL FLM 20X100MGRp.
0196558POR TBL FLM 30X100MGRp.
0196559POR TBL FLM 30X1X100MGRp.
0196560POR TBL FLM 60X100MGRp.
0196561POR TBL FLM 60X1X100MGRp.
0196562POR TBL FLM 90X100MGRp.
0196563POR TBL FLM 120X100MGRp.
0196564POR TBL FLM 120X1X100MGRp.
0196565POR TBL FLM 500X100MGRp.
0196567POR TBL FLM 90X100MGRp.
0196568POR TBL FLM 112X100MGRp.
0196569POR TBL FLM 120X100MGRp.
0196570POR TBL FLM 250X100MGRp.
0196571POR TBL FLM 10X400MGRp.
0196572POR TBL FLM 20X400MGRp.
0196573POR TBL FLM 30X400MGRp.
0196574POR TBL FLM 30X1X400MGRp.
0196575POR TBL FLM 60X400MGRp.
0196576POR TBL FLM 60X1X400MGRp.
0196577POR TBL FLM 90X400MGRp.
0196578POR TBL FLM 120X400MGRp.
0196579POR TBL FLM 120X1X400MGRp.
0196580POR TBL FLM 30X400MGRp.
0196581POR TBL FLM 60X400MGRp.
0196582POR TBL FLM 90X400MGRp.
0196583POR TBL FLM 112X400MGRp.
0196584POR TBL FLM 120X400MGRp.
0196585POR TBL FLM 250X400MGRp.
0213881POR TBL FLM 500X400MGRp.

IMATINIB PHARMAGEN 50 mg por. cps. dur.
IMATINIB PHARMAGEN 100 mg por. cps. dur.
IMATINIB PHARMAGEN 400 mg por. cps. dur.

Pharmagen CZ s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba pediatrických pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukemií (CML), u kterých není transplantace kostní dřeně považována za léčbu první volby. Léčba pediatrických pacientů s Ph+ CML s chronickou fází onemocnění, u kterých selhala léčba interferonem-alfa, nebo kteří jsou v akcelerované fázi onemocnění nebo v blastické krizi. Léčba dospělých pacientů s Ph+ CML v blastické krizi.
Výčet balení

0197997POR CPS DUR 24X100MGRp.
0197998POR CPS DUR 48X100MGRp.
0197999POR CPS DUR 60X100MGRp.
0198000POR CPS DUR 96X100MGRp.
0204001POR CPS DUR 120X100MGRp.
0204002POR CPS DUR 180X100MGRp.
0204003POR CPS DUR 30X400MGRp.
0204006POR CPS DUR 30X50MGRp.

IMATINIB RICHTER 100 mg por. tbl. flm.
IMATINIB RICHTER 400 mg por. tbl. flm.

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, SRN.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba dětských pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukemií (CML), u kterých není transplantace kostní dřeně považována za léčbu první volby. Léčba dětských pacientů s Ph+ CML s chronickou fází onemocnění, u kterých selhala léčba interferonem-alfa, nebo kteří jsou v akcelerované fázi onemocnění. Léčba dospělých a dětských pacientů s Ph+ CML v blastické krizi.
Výčet balení

0215186POR TBL FLM 10X100MGRp.
0215187POR TBL FLM 20X100MGRp.
0215188POR TBL FLM 30X100MGRp.
0215189POR TBL FLM 60X100MGRp.
0215190POR TBL FLM 90X100MGRp.
0215191POR TBL FLM 120X100MGRp.
0215192POR TBL FLM 180X100MGRp.
0215193POR TBL FLM 10X400MGRp.
0215194POR TBL FLM 20X400MGRp.
0215195POR TBL FLM 30X400MGRp.
0215196POR TBL FLM 60X400MGRp.
0215197POR TBL FLM 90X400MGRp.
0215198POR TBL FLM 120X400MGRp.
0215199POR TBL FLM 180X400MGRp.

IMATINIB TAD 100 mg por. tbl. flm.
IMATINIB TAD 400 mg por. tbl. flm.

TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, SRN.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní a/nebo metastatické maligní stromálními nádory zažívacího traktu (GIST) s pozitivním Kit (CD 117). Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0204796POR TBL FLM 20X100MGRp.
0204797POR TBL FLM 30X100MGRp.
0204798POR TBL FLM 60X100MGRp.
0204799POR TBL FLM 90X100MGRp.
0204800POR TBL FLM 120X100MGRp.
0204801POR TBL FLM 180X100MGRp.
0204802POR TBL FLM 10X400MGRp.
0204803POR TBL FLM 30X400MGRp.
0204804POR TBL FLM 60X400MGRp.
0204805POR TBL FLM 90X400MGRp.

IMATINIB TEVA 100 mg por. cps. dur.
IMATINIB TEVA 400 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0193769POR CPS DUR 20X1X100MGRp.
0193770POR CPS DUR 60X100MGRp.
0193771POR CPS DUR 60X1X100MGRp.
0193772POR CPS DUR 120X100MGRp.
0193773POR CPS DUR 120X1X100MGRp.
0193774POR CPS DUR 180X1X100MGRp.
0193775POR CPS DUR 20X1X100MGRp.
0193776POR CPS DUR 60X100MGRp.
0193777POR CPS DUR 60X1X100MGRp.
0193778POR CPS DUR 120X100MGRp.
0193779POR CPS DUR 120X1X100MGRp.
0193780POR CPS DUR 180X1X100MGRp.
0193781POR CPS DUR 30X400MGRp.
0193782POR CPS DUR 30X1X400MGRp.
0193783POR CPS DUR 90X400MGRp.
0193784POR CPS DUR 90X1X400MGRp.
0193785POR CPS DUR 30X400MGRp.
0193786POR CPS DUR 30X1X400MGRp.
0193787POR CPS DUR 90X400MGRp.
0193788POR CPS DUR 90X1X400MGRp.

IMATINIB TEVA 100 mg por. tbl. flm.
IMATINIB TEVA 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronická myeloidní leukemie (Ph+ CML). Akutní lymfatická leukemie (Ph+ ALL). Myelodysplastické/myeloproliferativní onemocnění (MDS/MPD) spojené se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR). Syndrom pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronická eozinofilní leukemie (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDPDGFR-alfa. Inoperabilní dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).
Výčet balení

0193749POR TBL FLM 20X1X100MGRp.
0193750POR TBL FLM 60X100MGRp.
0193751POR TBL FLM 60X1X100MGRp.
0193752POR TBL FLM 120X100MGRp.
0193753POR TBL FLM 120X1X100MGRp.
0193754POR TBL FLM 180X1X100MGRp.
0193755POR TBL FLM 20X1X100MGRp.
0193756POR TBL FLM 60X100MGRp.
0193757POR TBL FLM 60X1X100MGRp.
0193758POR TBL FLM 120X100MGRp.
0193759POR TBL FLM 120X1X100MGRp.
0193760POR TBL FLM 180X1X100MGRp.
0193761POR TBL FLM 30X400MGRp.
0193762POR TBL FLM 30X1X400MGRp.
0193763POR TBL FLM 90X400MGRp.
0193764POR TBL FLM 90X1X400MGRp.
0193765POR TBL FLM 30X400MGRp.
0193766POR TBL FLM 30X1X400MGRp.
0193767POR TBL FLM 90X400MGRp.
0193768POR TBL FLM 90X1X400MGRp.

IMATINIB TEVA PHARMA 100 mg por. tbl. flm.
IMATINIB TEVA PHARMA 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharma B.V., Utrecht, Nizozemí.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba dětských pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukemií (CML), u kterých není transplantace kostní dřeně považována za léčbu první volby. Léčba dětských pacientů s Ph+ CML s chronickou fází onemocnění, u kterých selhala léčba interferonem-alfa, nebo kteří jsou v akcelerované fázi onemocnění. Léčba dospělých a dětských pacientů s Ph+ CML v blastické krizi.
Výčet balení

0188861POR TBL FLM 20X100MG IRp.
0188862POR TBL FLM 20X100MG IIRp.
0188863POR TBL FLM 60X100MG IIRp.
0188864POR TBL FLM 60X100MG IRp.
0188865POR TBL FLM 60X100MG IRp.
0188866POR TBL FLM 60X100MG IIRp.
0188867POR TBL FLM 120X100MG IIRp.
0188868POR TBL FLM 120X100MG IRp.
0188869POR TBL FLM 120X100MG IRp.
0188870POR TBL FLM 120X100MG IIRp.
0188871POR TBL FLM 180X100MG IIRp.
0188872POR TBL FLM 180X100MG IRp.
0188873POR TBL FLM 30X400MG IRp.
0188874POR TBL FLM 30X400MG IIRp.
0188875POR TBL FLM 30X400MG IIRp.
0188876POR TBL FLM 30X400MG IRp.
0188877POR TBL FLM 90X400MG IRp.
0188878POR TBL FLM 90X400MG IIRp.
0188879POR TBL FLM 90X400MG IIRp.
0188880POR TBL FLM 90X400MG IRp.