Zdroj: AISLP Výběr léku

ICLUSIG 15 mg por. tbl. flm.
ICLUSIG 45 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Ariad Pharma Ltd., Leatherhead, Surrey, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

CML a Ph+ ALL u dospělých pacientů, kteří jsou rezistentní nebo intolerantní k léčbě dasatinibem nebo nilotinibem, nebo jsou nositeli mutace T315I.
Výčet balení

0194249POR TBL FLM 60X15MGRp.
0194250POR TBL FLM 180X15MGRp.
0194251POR TBL FLM 30X45MGRp.
0194252POR TBL FLM 90X45MGRp.