Zdroj: AISLP Výběr léku

STAYVEER 62.5 mg por. tbl. flm.
STAYVEER 125 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Marklas Nederland B.V., Woerden, Nizozemí.

Antihypertenzivum k léčbě PAH.

Léčba plicní arteriální hypertenze (PAH) pro zlepšení zátěžové kapacity a symptomů u pacientů se stupněm III funkční klasifikace WHO. Bylo prokázáno jisté zlepšení u nemocných s PAH funkční klasifikace II WHO. Ke snížení počtu nových vředů na prstech u pacientů se systémovou sklerózou a pokračující vředovou chorobou prstů.
Výčet balení

0194247POR TBL FLM 56X62.5MGRp.
0194248POR TBL FLM 56X125MGRp.35 017.61
0210257POR TBL FLM 112X62.5MGRp.
0210258POR TBL FLM 112X125MGRp.