Zdroj: AISLP Výběr léku

XTANDI 40 mg por. cps. mol.
měkké tobolky

Astellas Pharma Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Cytostatikum, inhibitor signalizace androgenního receptoru.

Léčba dospělých mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty: kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgen deprivační terapie a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována; u jejichž onemocnění došlo k progresi při nebo po léčbě docetaxelem.

0194246POR CPS MOL 112X40MGRp.91 923.84