Zdroj: AISLP Výběr léku

XARELTO 2.5 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bayer Pharma AG, Leverkusen, SRN.

Antikoagulans, přímý inhibitor faktoru Xa.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) se zvýšenými hladinami srdečních biomarkerů. Podává se společně buď s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou, nebo s kombinací ASA + klopidogrel nebo ASA + tiklopidin.
Výčet balení

0194227POR TBL FLM 14X2.5MGRp.
0194228POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0194229POR TBL FLM 56X2.5MGRp.
0194230POR TBL FLM 60X2.5MGRp.
0194231POR TBL FLM 98X2.5MGRp.
0194232POR TBL FLM 168X2.5MGRp.
0194233POR TBL FLM 196X2.5MGRp.
0194234POR TBL FLM 10X1X2.5MGRp.
0194235POR TBL FLM 100X1X2.5MGRp.
0210101POR TBL FLM 100(10X10X1)X2.5MGRp.
0210102POR TBL FLM 30X2.5MGRp.

XARELTO 15 mg por. tbl. flm.
XARELTO 20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bayer Pharma AG, Leverkusen, SRN.

Antikoagulans, přímý inhibitor faktoru Xa.

Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory. Léčba hluboké žilní trombózy a prevence recidivující hluboké žilní trombózy a plicní embolie po akutní hluboké žilní trombóze u dospělých.
Výčet balení

0168896POR TBL FLM 14X15MGRp.
0168897POR TBL FLM 28X15MGRp.1 366.90
0168898POR TBL FLM 42X15MGRp.2 050.35
0168899POR TBL FLM 98X15MGRp.4 784.16
0168900POR TBL FLM 10X1X15MGRp.
0168901POR TBL FLM 100X1X15MGRp.
0168902POR TBL FLM 14X20MGRp.
0168903POR TBL FLM 28X20MGRp.1 822.54
0168904POR TBL FLM 98X20MGRp.6 378.88
0168905POR TBL FLM 10X1X20MGRp.
0168906POR TBL FLM 100X1X20MGRp.
0194194POR TBL FLM 100X(10X10X1)X15MGRp.
0194195POR TBL FLM 100X(10X10X1)X20MGRp.

XARELTO 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Bayer Schering Pharma AG, Leverkusen, SRN.

Antikoagulans, přímý inhibitor faktoru Xa.

Prevence žilní tromboembolie (VTE) u dospělých pacientů podstupujících elektivní operativní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu.
Výčet balení

0500712POR TBL FLM 5X10MGRp.
0500713POR TBL FLM 10X10MGRp.
0500714POR TBL FLM 30X10MGRp.
0500715POR TBL FLM 100X1X10MGRp.
0500716POR TBL FLM 5X10MGRp.
0500717POR TBL FLM 10X10MGRp.792.31
0500718POR TBL FLM 30X10MGRp.2 376.93
0500719POR TBL FLM 100X1X10MGRp.7 923.10
0167770POR TBL FLM 10X1X10MGRp.
0167771POR TBL FLM 10X1X10MGRp.
0194193POR TBL FLM 100X(10X10X1)X10MGRp.