Zdroj: AISLP Výběr léku

STRIBILD 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum, kombinace.

K léčbě infekce HIV1 u dospělých od 18 let dosud neléčených antiretrovirotiky nebo infikovaných HIV1 bez známých mutací spojených s rezistencí na kterékoliv ze tří antiretrovirotik obsažených v přípravku.

0194184POR TBL FLM 30Rp.28 073.39
0194185POR TBL FLM 3X30Rp.