Zdroj: AISLP Výběr léku

VORICONAZOLE ACCORD 50 mg por. tbl. flm.
VORICONAZOLE ACCORD 200 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi.
Výčet balení

0194147POR TBL FLM 2X50MGRp.
0194148POR TBL FLM 10X50MGRp.
0194149POR TBL FLM 14X50MGRp.
0194150POR TBL FLM 20X50MGRp.
0194151POR TBL FLM 28X50MGRp.
0194152POR TBL FLM 30X50MGRp.
0194153POR TBL FLM 50X50MGRp.
0194154POR TBL FLM 56X50MGRp.
0194155POR TBL FLM 100X50MGRp.
0194156POR TBL FLM 2X200MGRp.
0194157POR TBL FLM 10X200MGRp.
0194158POR TBL FLM 14X200MGRp.
0194159POR TBL FLM 20X200MGRp.
0194160POR TBL FLM 28X200MGRp.
0194161POR TBL FLM 30X200MGRp.
0194162POR TBL FLM 50X200MGRp.
0194163POR TBL FLM 56X200MGRp.
0194164POR TBL FLM 100X200MGRp.

VORICONAZOLE FARMAPROJECTS 200 mg inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Farmaprojects S.A., Barcelona, Španělsko.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi.

0197879INF PLV SOL 1X200MGRp.

VORICONAZOL POLPHARMA 50 mg por. tbl. flm.
VORICONAZOL POLPHARMA 200 mg por. tbl. flm.

Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Starogard Gdaňski, Polsko.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi.
Výčet balení

0189258POR TBL FLM 14X50MGRp.
0189259POR TBL FLM 20X50MGRp.
0189260POR TBL FLM 28X50MGRp.
0189261POR TBL FLM 30X50MGRp.
0189267POR TBL FLM 14X200MGRp.
0189268POR TBL FLM 20X200MGRp.
0189269POR TBL FLM 28X200MGRp.
0189270POR TBL FLM 30X200MGRp.

VORICONAZOLE STADA 200 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi.
Výčet balení

0197313POR TBL FLM 10X200MGRp.
0197314POR TBL FLM 14X200MGRp.
0197315POR TBL FLM 20X200MGRp.
0197316POR TBL FLM 28X200MGRp.
0197317POR TBL FLM 30X200MGRp.
0197318POR TBL FLM 40X200MGRp.
0197319POR TBL FLM 50X200MGRp.
0197320POR TBL FLM 60X200MGRp.
0197321POR TBL FLM 90X200MGRp.
0197322POR TBL FLM 100X200MGRp.

VORICONAZOLE TEVA 200 mg inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi. Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových příjemců transplantátu hematopoetických kmenových buněk.

0205772INF PLV SOL 1X200MGRp.

VORICONAZOLE TEVA 200 mg por. tbl. flm.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi.
Výčet balení

0189631POR TBL FLM 2X200MGRp.
0189632POR TBL FLM 10X200MGRp.
0189633POR TBL FLM 14X200MGRp.
0189634POR TBL FLM 20X200MGRp.
0189635POR TBL FLM 28X200MGRp.
0189636POR TBL FLM 30X200MGRp.
0189637POR TBL FLM 50X200MGRp.
0189638POR TBL FLM 56X200MGRp.
0189639POR TBL FLM 98X200MGRp.
0189640POR TBL FLM 100X200MGRp.
0189641POR TBL FLM 2X1X200MGRp.
0189642POR TBL FLM 10X1X200MGRp.
0189643POR TBL FLM 14X1X200MGRp.
0189644POR TBL FLM 20X1X200MGRp.
0189645POR TBL FLM 28X1X200MGRp.
0189646POR TBL FLM 30X1X200MGRp.
0189647POR TBL FLM 50X1X200MGRp.
0189648POR TBL FLM 56X1X200MGRp.
0189649POR TBL FLM 98X1X200MGRp.
0189650POR TBL FLM 100X1X200MGRp.
0189651POR TBL FLM 2X200MGRp.
0189652POR TBL FLM 30X200MGRp.
0189653POR TBL FLM 100X200MGRp.