Zdroj: AISLP Výběr léku

HYQVIA 100 mg/ml inf. sol.
infuzní roztok k subkutánnímu podání

Baxter Inovations GmbH, Wien, Rakousko.

Imunoglobulin, normální lidský, pro subkutánní aplikaci.

Substituční terapie u dospělých (od 18 let) při syndromech primárního imunodeficitu, jako je: vrozená agamaglobulinemie a hypogamaglobulinemie; běžný variabilní imunodeficit; těžký kombinovaný imunodeficit; deficit podtřídy IgG s rekurentními infekcemi. Substituční terapie u dospělých (od 18 let) při u myelomu nebo chronické lymfatické leukemii s těžkou sekundární hypogamaglobulinemií a rekurentními infekcemi.
Výčet balení

0194136SDR INF SOL 1X25ML+1.25MLRp.
0194137SDR INF SOL 1X50ML+2.5MLRp.
0194138SDR INF SOL 1X100ML+1X5MLRp.
0194139SDR INF SOL 1X200ML+1X10MLRp.
0194140SDR INF SOL 1X300ML+1X15MLRp.