Zdroj: AISLP Výběr léku

BOSULIF 100 mg por. tbl. flm.
BOSULIF 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Léčba dospělých pacientů s Philadelphia chromozom pozitivní chronickou myeloidní leukemií (Ph+ CML) v chronické fázi (CP), akcelerované fázi (AP) a blastické fázi (BP), dříve léčených jedním nebo více inhibitory tyrozinkinázy a těch, u kterých léčba imatinibem, nilotinibem a dasatinibem není považována za vhodnou volbu.
Výčet balení

0194012POR TBL FLM 28X100MGRp.
0194013POR TBL FLM 30X100MGRp.
0194014POR TBL FLM 28X500MGRp.
0194015POR TBL FLM 30X500MGRp.
0210051POR TBL FLM 112X100MGRp.