Zdroj: AISLP Výběr léku

ZOMARIST 50 mg/850 mg por. tbl. flm.
ZOMARIST 50 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm UK Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u dospělých, u kterých nebylo dosaženo adekvátní úpravy glykemie max. tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo, kteří již byli léčeni kombinací samostatně podávaných tablet vildagliptinu a metforminu. V trojkombinační léčbě: s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání metforminu a derivátu sulfonylurey; v kombinaci s inzulinem, pokud stabilní dávka inzulinu a metforminu neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0193994POR TBL FLM 10Rp.
0193995POR TBL FLM 30Rp.
0193996POR TBL FLM 60Rp.
0193997POR TBL FLM 120Rp.
0193998POR TBL FLM 180Rp.
0193999POR TBL FLM 360Rp.
0194000POR TBL FLM 120(2X60)Rp.
0194001POR TBL FLM 180(3X60)Rp.
0194002POR TBL FLM 360(6X60)Rp.
0194003POR TBL FLM 10Rp.
0194004POR TBL FLM 30Rp.
0194005POR TBL FLM 60Rp.
0194006POR TBL FLM 120Rp.
0194007POR TBL FLM 180Rp.
0194008POR TBL FLM 360Rp.
0194009POR TBL FLM 120(2X60)Rp.
0194010POR TBL FLM 180(3X60)Rp.
0194011POR TBL FLM 360(6X60)Rp.
0500897POR TBL FLM 10Rp.
0500898POR TBL FLM 30Rp.
0500899POR TBL FLM 60Rp.
0500900POR TBL FLM 120Rp.
0500901POR TBL FLM 180Rp.
0500902POR TBL FLM 360Rp.
0500903POR TBL FLM 120(2X60)Rp.
0500904POR TBL FLM 180(3X60)Rp.
0500905POR TBL FLM 360(6X60)Rp.
0500906POR TBL FLM 10Rp.
0500907POR TBL FLM 30Rp.
0500908POR TBL FLM 60Rp.
0500909POR TBL FLM 120Rp.
0500910POR TBL FLM 180Rp.
0500911POR TBL FLM 360Rp.
0500912POR TBL FLM 120(2X60)Rp.
0500913POR TBL FLM 180(3X60)Rp.
0500914POR TBL FLM 360(6X60)Rp.