Zdroj: AISLP Výběr léku

ICANDRA 50 mg/850 mg por. tbl. flm.
ICANDRA 50 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm UK Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u dospělých, u kterých nebylo dosaženo adekvátní úpravy glykemie max. tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo, kteří již byli léčeni kombinací samostatně podávaných tablet vildagliptinu a metforminu. V trojkombinační léčbě: s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání metforminu a derivátu sulfonylurey; v kombinaci s inzulinem, pokud stabilní dávka inzulinu a metforminu neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0193976POR TBL FLM 10Rp.
0193977POR TBL FLM 30Rp.
0193978POR TBL FLM 60Rp.
0193979POR TBL FLM 120Rp.
0193980POR TBL FLM 180Rp.
0193981POR TBL FLM 360Rp.
0193982POR TBL FLM 120(2X60)Rp.
0193983POR TBL FLM 180(3X60)Rp.
0193984POR TBL FLM 360(6X60)Rp.
0193985POR TBL FLM 10Rp.
0193986POR TBL FLM 30Rp.
0193987POR TBL FLM 60Rp.
0193988POR TBL FLM 120Rp.
0193989POR TBL FLM 180Rp.
0193990POR TBL FLM 360Rp.
0193991POR TBL FLM 120(2X60)Rp.
0193992POR TBL FLM 180(3X60)Rp.
0193993POR TBL FLM 360(6X60)Rp.
0500915POR TBL FLM 10Rp.
0500916POR TBL FLM 30Rp.
0500917POR TBL FLM 60Rp.
0500918POR TBL FLM 120Rp.
0500919POR TBL FLM 180Rp.
0500920POR TBL FLM 360Rp.
0500921POR TBL FLM 120(2X60)Rp.
0500922POR TBL FLM 180(3X60)Rp.
0500923POR TBL FLM 360(6X60)Rp.
0500924POR TBL FLM 10Rp.
0500925POR TBL FLM 30Rp.
0500926POR TBL FLM 60Rp.
0500927POR TBL FLM 120Rp.
0500928POR TBL FLM 180Rp.
0500929POR TBL FLM 360Rp.
0500930POR TBL FLM 120(2X60)Rp.
0500931POR TBL FLM 180(3X60)Rp.
0500932POR TBL FLM 360(6X60)Rp.