Zdroj: AISLP Výběr léku

JETREA 0.5 mg/0.2 ml ivi. inj. cnc. sol.
koncentrát pro injekční roztok

ThromboGenics N.V., Leuven, Belgie.

Oftalmologikum.

K léčbě vitreomakulární trakce (VMT) včetně případů zahrnujících makulární díru o průměru menším nebo rovném 400 mikrometrů u dospělých pacientů.

0193946IVI INJ CNC SOL 1X0.2MLRp.