Zdroj: AISLP Výběr léku

VIREAD 33 mg/g por. gra.
granule

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum, nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirotiky k léčbě dospělých infikovaných HIV1; k léčbě dětí od 2 let infikovaných HIV1 s rezistencí k NRTI nebo toxicitami, které zabraňují použití látek první volby. Léčba chronické hepatitidy B u dospělých; léčba chronické hepatitidy B u dospívajících od 12 let s kompenzovaným onemocněním jater a prokázanou imunologickou aktivitou onemocnění. U dětí nad 6 let, mladistvých a dospělých je přípravek určen pro pacienty, u kterých není vhodné podávání tablet.

0193862POR GRA 60X33MGRp.

VIREAD 123 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum, nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě pediatrických pacientů ve věku 6 až <12 let s t.hm. 17 až <22 kg, infikovaných HIV1 s rezistencí k NRTI nebo toxicitami, které zabraňují použití látek první volby.

0193864POR TBL FLM 30X123MGRp.
0193865POR TBL FLM 3X30X123MGRp.

VIREAD 163 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum, nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě pediatrických pacientů ve věku 6 až <12 let s t.hm. 22 až <28 kg, infikovaných HIV1 s rezistencí k NRTI nebo toxicitami, které zabraňují použití látek první volby.

0193866POR TBL FLM 30X163MGRp.
0193867POR TBL FLM 3X30X163MGRp.

VIREAD 204 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum, nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě pediatrických pacientů ve věku 6 až <12 let s t.hm. 28 až <35 kg, infikovaných HIV1 s rezistencí k NRTI nebo toxicitami, které zabraňují použití látek první volby.

0193868POR TBL FLM 30X204MGRp.
0193869POR TBL FLM 3X30X204MGRp.

VIREAD 245 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum, nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirotiky k léčbě dospělých infikovaných HIV1; k léčbě dospívajících od 12 let infikovaných HIV1 s rezistencí k NRTI nebo toxicitami, které zabraňují použití látek první volby. Léčba chronické hepatitidy B u dospělých; léčba chronické hepatitidy B u dospívajících od 12 let s kompenzovaným onemocněním jater a prokázanou imunologickou aktivitou onemocnění.

0026960POR TBL FLM 30X245MGRp.7 731.58
0029390POR TBL FLM 3X30X245MGRp.