Zdroj: AISLP Výběr léku

ADASUVE 4.5 mg inh. plv. dos.
ADASUVE 9.1 mg inh. plv. dos.
dávkovaný prášek k inhalaci

Alexza UK Ltd., Henley-on-Thames, Oxfordshire, Velká Británie.

Antipsychotikum.

Rychlá kontrola mírné až střední agitovanosti u dospělých pacientů se schizofrenií nebo bipolární poruchou.
Výčet balení

0193860INH PLV DOS 5X4.5MGRp.
0193861INH PLV DOS 5X9.1MGRp.
0194806INH PLV DOS 1X4.5MGRp.
0194807INH PLV DOS 1X9.1MGRp.