Zdroj: AISLP Výběr léku

ZALTRAP 25 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Sanofi-aventis groupe, Paris, Francie.

Cytostatikum.

V kombinaci s chemoterapií irinotekan/5-fluoruracil/kyselina folinová (FOLFIRI) k léčbě dospělých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), který je rezistentní nebo progredoval po léčbě režimem obsahujícím oxaliplatinu.
Výčet balení

0193834INF CNC SOL 1X4MLRp.8 779.93
0193835INF CNC SOL 3X4MLRp.
0193836INF CNC SOL 1X8MLRp.17 559.86