Zdroj: AISLP Výběr léku

RYZODEG 100 U/ml inj. sol.
injekční roztok v předplněném peru FlexTouch

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus u dospělých.
Výčet balení

0193814INJ SOL 1X3ML FLEXTOUCHRp.
0193815INJ SOL 5X3ML FLEXTOUCHRp.
0193816INJ SOL 10(2X5)X3ML FLEXTOUCHRp.
0194556INJ SOL 1X3ML+7J NOVOFINERp.
0194557INJ SOL 1X3ML+7J NOVOTWISTRp.

RYZODEG 100 U/ml inj. sol.
injekční roztok v zásobní vložce Penfill

Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus u dospělých.

0193817INJ SOL 5X3ML PENFILLRp.
0193818INJ SOL 10X3ML PENFILLRp.