Zdroj: AISLP Výběr léku

AMYVID 800 MBq/ml inj. sol.
AMYVID 1900 MBq/ml inj. sol.
injekční roztok

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Radionuklidové diagnostikum.

Pro vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET) k zobrazení denzity beta-amyloidních neuritických plaků v mozku dospělých pacientů s kognitivní poruchou, kteří jsou vyšetřováni z hlediska možného onemocnění Alzheimerovou chorobou (AD) anebo jiných příčin kognitivní poruchy.
Výčet balení

0193810INJ SOL 1X10MLRp.
0193811INJ SOL 1X15MLRp.
0193812INJ SOL 1X10MLRp.
0193813INJ SOL 1X15MLRp.