Zdroj: AISLP Výběr léku

IBANDRONIC ACID ACCORD 2 mg inf. cnc. sol.
IBANDRONIC ACID ACCORD 6 mg inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami. Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz u dospělých pacientů.
Výčet balení

0193733INF CNC SOL 1X2MLRp.
0193734INF CNC SOL 1X6MLRp.1 602.30
0193735INF CNC SOL 5X6MLRp.
0193736INF CNC SOL 10X6MLRp.

IBANDRONIC ACID ACTAVIS 150 mg por. tbl. flm.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku femuru nebyla stanovena.
Výčet balení

0158602POR TBL FLM 1X150MG IRp.
0158603POR TBL FLM 1X150MG IIRp.
0158604POR TBL FLM 3X150MG IIRp.
0158605POR TBL FLM 3X150MG IRp.663.86
0158606POR TBL FLM 7X150MG IRp.
0158607POR TBL FLM 7X150MG IIRp.
0158608POR TBL FLM 10X150MG IIRp.
0158609POR TBL FLM 10X150MG IRp.
0158610POR TBL FLM 14X150MG IRp.
0158611POR TBL FLM 14X150MG IIRp.
0158612POR TBL FLM 20X150MG IIRp.
0158613POR TBL FLM 20X150MG IRp.
0158614POR TBL FLM 21X150MG IRp.
0158615POR TBL FLM 21X150MG IIRp.
0158616POR TBL FLM 28X150MG IIRp.
0158617POR TBL FLM 28X150MG IRp.
0158618POR TBL FLM 30X150MG IRp.
0158619POR TBL FLM 30X150MG IIRp.

IBANDRONIC ACID AUROBINDO 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Aurobindo Pharma (Malta) Ltd., Valleta, Floriana, Malta.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

0196861POR TBL FLM 1X150MGRp.221.29
0196862POR TBL FLM 3X150MGRp.663.86

IBANDRONIC ACID GLENMARK 6 mg/6 ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami. Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz.
Výčet balení

0200673INF CNC SOL 1X6ML/6MGRp.1 602.30
0200674INF CNC SOL 5X6ML/6MGRp.
0200675INF CNC SOL 10X6ML/6MGRp.

IBANDRONIC ACID SANDOZ 6 mg/6 ml inf. cnc. sol.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami. Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz u dospělých pacientů.
Výčet balení

0143649INF CNC SOL 1X6ML/6MGRp.1 602.30
0143650INF CNC SOL 3X6ML/6MGRp.
0143651INF CNC SOL 5X6ML/6MGRp.
0143652INF CNC SOL 10X6ML/6MGRp.

IBANDRONIC ACID SANDOZ 50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Sandoz Pharmaceuticals GmbH, Holzkirchen, SRN.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací vyžadujících radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.
Výčet balení

0168507POR TBL FLM 3X50MGRp.
0168508POR TBL FLM 6X50MGRp.
0168509POR TBL FLM 9X50MGRp.
0168510POR TBL FLM 28X50MGRp.5 434.83
0168511POR TBL FLM 84X50MGRp.

IBANDRONIC ACID SANDOZ 150 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.
Výčet balení

0187865POR TBL FLM 1X150MGRp.
0187866POR TBL FLM 3X150MGRp.663.86
0187867POR TBL FLM 6X150MGRp.

IBANDRONIC ACID SYNTHON 3 mg inj. sol. isp.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.
Výčet balení

0207164INJ SOL 1X3ML/3MGRp.
0207165INJ SOL 4X3ML/3MGRp.
0207166INJ SOL 5X3ML/3MGRp.

IBANDRONIC ACID STADA 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.
Výčet balení

0198302POR TBL FLM 1X150MG IRp.
0198303POR TBL FLM 1X150MG IIRp.
0198304POR TBL FLM 3X150MG IIRp.1 327.70
0198305POR TBL FLM 3X150MG IRp.1 327.70
0198306POR TBL FLM 6X150MG IRp.
0198307POR TBL FLM 9X150MG IRp.
0198308POR TBL FLM 6X150MG IIRp.
0198309POR TBL FLM 9X150MG IIRp.
0198310POR TBL FLM 12X150MG IRp.
0198311POR TBL FLM 12X150MG IIRp.

IBANDRONIC ACID TEVA 3 mg inj. sol. isp.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

0177176INJ SOL 1X3ML/3MGRp.951.68

IBANDRONIC ACID TEVA 6 mg/6 ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací, které vyžadují radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami. Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz.

0196554INF CNC SOL 1X6ML/6MGRp.
0196555INF CNC SOL 5X6ML/6MGRp.

IBANDRONIC ACID TEVA 50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Bisfosfonát.

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin a kostních komplikací vyžadujících radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u dospělých pacientů s rakovinou prsu a kostními metastázami.

0167780POR TBL FLM 28X50MGRp.7 905.45
0167781POR TBL FLM 84X50MGRp.

IBANDRONIC ACID TEVA 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

0167782POR TBL FLM 1X150MGRp.
0167783POR TBL FLM 3X150MGRp.663.86