Zdroj: AISLP Výběr léku

EYLEA 40 mg/ml ivi. inj. sol.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce nebo lahvičce

Bayer Pharma AG, Berlin, SRN.

Oftalmologikum.

Léčba neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Léčba poruchy zraku způsobené makulárním edémem v důsledku okluze centrální retinální žíly (CRVO). Léčba poruchy zraku v důsledku diabetického makulárního edému (DME).

0193695IVN INJ SOL 1X0.09MLRp.
0193696IVI INJ SOL 1X0.1MLRp.23 424.48