Zdroj: AISLP Výběr léku

PREZISTA 100 mg/ml por. sus.
perorální suspenze

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antivirotikum, inhibitor HIV proteázy.

Darunavir spolu s ritonavirem v nízkých dávkách a v kombinaci s dalšími antiretrovirotiky je indikován k léčbě infekce virem HIV1 u dospělých a pediatrických pacientů od 3 let s t.hm. alespoň 15 kg. Spolu s kobicistatem a dalšími antiretrovirotiky je indikován k léčbě dospělých pacientů s infekcí HIV1.

0193670POR SUS 1X200MLRp.

PREZISTA 75 mg por. tbl. flm.
PREZISTA 150 mg por. tbl. flm.
PREZISTA 300 mg por. tbl. flm.
PREZISTA 600 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antivirotikum, inhibitor HIV proteázy.

Darunavir podávaný spolu s ritonavirem v nízkých dávkách je indikován ke kombinované antiretrovirové léčbě infekce virem HIV1 u již dříve léčených dospělých pacientů, včetně intenzivně předléčených, a u pediatrických pacientů od 3 let s t.hm. alespoň 15 kg.
Výčet balení

0028555POR TBL FLM 120X300MGRp.
0149378POR TBL FLM 480X75MGRp.
0149379POR TBL FLM 240X150MGRp.
0500530POR TBL FLM 60X600MGRp.16 502.78

PREZISTA 400 mg por. tbl. flm.
PREZISTA 800 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antivirotikum, inhibitor HIV proteázy.

Darunavir 400 mg/800 mg podávaný spolu s nízkou dávkou ritonaviru je indikován ke kombinované antiretrovirové léčbě infekce virem HIV1 u dospělých a pediatrických pacientů od 12 let, spolu s kobicistatem a v kombinaci s dalšími antiretrovirotiky je indikován k léčbě dospělých s infekcí HIV1 (dosud neléčených antiretrovirotiky, nebo již dříve léčených, u kterých nejsou přítomny mutace spojené s rezistencí k darunaviru a kteří mají HIV1 RNA v plazmě <100000 kopií/ml a počet CD4+ buněk >=100 x 10 na 6/l).
Výčet balení

0500529POR TBL FLM 60X400MGRp.11 285.49
0193833POR TBL FLM 30X800MGRp.11 285.49
0194236POR TBL FLM 90X(3X30)X800MGRp.