Zdroj: AISLP Výběr léku

FORXIGA 5 mg por. tbl. flm.
FORXIGA 10 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Antidiabetikum, inhibitor SGLT2.

Léčba dospělých pacientů s diabetes mellitus 2. typu ke zlepšení kontroly glykemie jako: monoterapie, pokud dieta a fyzická aktivita neposkytují adekvátní kontrolu glykemie u pacientů, u kterých je podávání metforminu nevhodné v důsledku intolerance; součást kombinované léčby v kombinaci s jinými antidiabetiky včetně inzulinu, pokud tyto léčivé přípravky spolu s dietou a fyzickou aktivitou neposkytují adekvátní kontrolu glykemie.
Výčet balení

0193652POR TBL FLM 14X5MGRp.
0193653POR TBL FLM 28X5MGRp.
0193654POR TBL FLM 98X5MGRp.
0193655POR TBL FLM 30X1X5MGRp.
0193656POR TBL FLM 90X1X5MGRp.
0193657POR TBL FLM 14X10MGRp.
0193658POR TBL FLM 28X10MGRp.
0193659POR TBL FLM 98X10MGRp.
0193660POR TBL FLM 30X1X10MGRp.1 261.18
0193661POR TBL FLM 90X1X10MGRp.3 783.55