Zdroj: AISLP Výběr léku

CUPRYMINA 925 MBq/ml rad. pre.
radionuklidový prekurzor

Sparkle S.r.L., Casarano (LE), Itálie.

Radiofarmakum.

Pro radioaktivní značení nosičových molekul, které byly speciálně vyvinuty a schváleny pro radioaktivní značení tímto radionuklidem. Přípravek není určen k přímému podávání pacientům.

0193651RAD PRE 925-2770MBQ/1-3MLRp.