Zdroj: AISLP Výběr léku

ADCETRIS 50 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Takeda Pharma A/S, Roskilde, Dánsko.

Protinádorové léčivo, konjugát monoklonální protilátky a cytostatika.

Léčba dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním CD30+ Hodgkinovým lymfomem (HL): po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) nebo po nejméně dvou předchozích terapiích v případech, kdy ASCT nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost. Léčba dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním systémovým anaplastickým velkobuněčným lymfomem (sALCL).

0193650INF PLV CSL 1X50MG/LAHRp.